Witamy na platformie e-dobrepraktyki!

Nauczanie to nasza pasja.

Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Każdy posiada bowiem jakieś talenty, a naszym zadaniem jest je wyeksponować i odpowiednio ukierunkować. Naszym uczniom oferujemy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum oraz zdania egzaminu maturalnego. Umożliwiamy również rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kształcenia w systemie studyjnym, realizację autorskich i indywidualnych programów nauczania a ponadto dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Organizujemy także zajęcia dodatkowe: przygotowujące do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Stawiamy na zrównoważony rozwój dlatego poza zajęciami naukowymi i sportowymi oferujemy wykłady, debaty,prelekcje, które mają pomóc młodemu człowiekowi w kształtowaniu swoich postaw życiowych i rozwijać jego ciekawość świata. Licealni nauczyciele, intensywna nauka języka angielskiego, specjalistyczne słownictwo, wykładowy angielski, dwujęzyczne lekcje takich przedmiotów jak historia, chemia, biologia,informatyka czy WoS.

PLATFORMA DOBRE PRAKTYKI
PRAWA AUTORSKIE SZKOŁA PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWEGO©
SZKOŁA PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
ul. Traugutta 34
26-600 Radom
tel. 48 3635095